Nowoczesna pracownia komputerowa w Zespole Szkół CRR w Bielawie

W ramach realizowanego przez Cech we współpracy z Fundacją „Mercury” projektu „Rzemieślnicy na start” w siedzibie Zespołu Szkół CRR w Bielawie powstał Punkt Informacji i Kariery – SPInKa, który został wyposażony w 12 nowoczesnych stanowisk komputerowych.

W SPInKa planowane są:

  1. Warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia – zajęcia w grupach (każda grupa 24h),
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – max 40 osób, każda osoba po 4h,
  3. Kreowanie postaw przedsiębiorczych – przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia spółdzielni socjalnej jako alternatywa dla zatrudnienia na otwartym rynku pracy – zajęcia w grupach (każda grupa 80h),
  4. Praca z programami multimedialnymi do poradnictwa zawodowego
  5. Warsztaty wykorzystania narzędzi TIK w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia – obsługa pakietu Office, programów graficznych, komunikatory, Internet, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – zajęcia w grupach (każda grupa po 160h),