Rozwój kwalifikacji i kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu

Objęcie wsparciem szkoleniowym instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez:

- nabycie umiejętności pozwalających na efektywniejsze przygotowanie do zawodu ucznia/pracownika młodocianego

- możliwość włączenia w proces kształcenia zawodowego narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych

- nabycie umiejętności interpersonalnych przydatnych w zarządzaniu zespołami

 

Skorzystanie z tej możliwości szkolenia/podniesienia swoich kompetencji zniweluje trudności w prawidłowym przygotowaniu zawodowym ucznia.

 

Rekrutacja – podstawowe wymagania od kandydatów:

  • wykształcenie zawodowe
  • tytuł mistrza w nauczanym zawodzie
  • ilość miejsc ograniczona

Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają:

  • osoby +50
  • kobiety

W przypadku braku chętnych posiadających wyżej określone wymagania, w projekcie mogą wziąć udział osoby poniżej 50-tego roku życia, oraz osoby z wykształceniem średnim lub wyższym.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ DO SEKRETARIATU CECHU W BIELAWIE PRZY UL. POLNEJ 2 I WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

Zakwalifikowana do projektu osoba otrzyma następujące wsparcie:

  • zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i społeczne: komunikacja, motywacja, asertywność, przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych – 40 godzin zajęć w grupie
  • coaching w zakresie pracy z podopiecznymi, rozwiązywanie trudności organizacyjnych i zarządczych – 5 godzin wsparcia indywidualnego
  • zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe – obsługa Internetu, wykorzystanie Internetu w bieżącej pracy (wyszukiwanie danych, kontrahentów, przechowywanie danych w chmurze itp.), obsługa komunikatorów, obsługa paketu Office, tworzenie baz danych, wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzaniu uczniami itp. – 40 godzin zajęć w grupie
Skip to content