Zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i społeczne skierowane do mistrzów szkolących pracowników młodocianych

W ramach realizowanego przez Cech projektu „Rzemieślnicy na start” mistrzowie szkolacy pracowników młodocianych 11 grudnia przystąpili do ostatniego etapu zadania: „Rozwój kwalifikacji i kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu”. W ramach tego etapu odbyły się zajęcia zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne i społeczne – komunikacja, asertywność, motywacja, przywództwo itp.. Rzemieślnicy otrzymają również od doradcy coachingu Iwony Żuk-Magierskiej indywidualne wsparcie – coaching w zakresie pracy z podopiecznymi, rozwiązywania trudności organizacyjnych i zarządczych.

Skip to content