Kurs stylizacji paznokci dla uczennic ZS CRR w Bielawie

Sześć uczennic z Zespołu Szkół CRR w Bielawie 3 grudnia rozpoczęło w ramach projektu „Rzemieślnicy na start” kurs „Stylizacja paznokci”. Kurs realizowany będzie w siedzibie Cechu do 14 stycznia 2019 roku. W pierwszej kolejności, uczestniczki zapoznały się z podstawami teoretycznymi, w następnym tygodniach przystąpią do praktyki. Na zakończenie czeka je egzamin państwowy potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

Skip to content