Zakończenie kursu komputerowego dla mistrzów szkolących

W ramach realizowanego przez Cech projektu dofinansowanego ze środków UE „Rzemieślnicy na start” 21 listopada ukończono pierwszą część zadania skierowaną do rzemieślników: „Rozwój kwalifikacji i kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu”. W ramach tego zadania zakwalifikowani mistrzowie szkolący pracowników młodocianych uczestniczyli od marca do listopada 2018 roku w zajęciach komputerowych – łącznie 40 godzin. Na kursie nauczyli się wykorzystywać internet w bieżącej pracy, obsługiwać komunikatory, pakiet Office oraz tworzyli bazy danych, a także dowiedzieli się, jak wykorzystywać technologię informatyczną w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zarządzaniu uczniami. W kolejnej części tego zadania, mistrzowie szkolący otrzymają indywidualne wsparcie – coaching w zakresie pracy z podopiecznymi, rozwiązywania trudności organizacyjnych i zarządczych. 

Skip to content