Zebrania z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w 2017/18

22.08.2018 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.
03.09.2018 Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 – godz. 09:00.
06.09.2017 Organizacja pracy szkoły – spotkanie z wychowawcą.
15.11.2018 Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.
Do 22.12.2018 Informacja wychowawcy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
24.01.2019 Wywiadówki klasowe – spotkanie z wychowawcą.
25.04.2019 Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.
Do 13.05.2019 Informacja wychowawcy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania.
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 godz. 09:00.

Obecność Rodzica/ prawnego opiekuna na spotkaniu obowiązkowa                  

Wszystkie spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17:00.