Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP » Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w 2017/18

1 29.08.2017 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.
2. 04.09.2017 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 – godz. 10:00.
3. 12.09.2017 Organizacja pracy szkoły – spotkanie z wychowawcą.
4. 16.11.2017 Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.
5. Do 22.12.2017 Informacja wychowawcy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnychz poszczególnych zajęć edukacyjnych.
6. 11.01.2018 Wywiadówki klasowe – spotkanie z wychowawcą.
7. 26.04.2018 Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.
8. Do 13.05.2018 Informacja wychowawcy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnychz poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania.
9. 22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 godz. 10:00.

Obecność Rodzica/ prawnego opiekuna na spotkaniu obowiązkowa                  

Wszystkie spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17:00.