Zebrania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

1 25.08.2020godz. 17:00  Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 1a
2. 01.09.2020  Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
 3. 09.09.2020 Organizacja pracy szkoły – spotkanie z wychowawcą
4. 09.12.2020 Śródsemestralne spotkania z rodzicami – spotkanie                                     z wychowawcą, informacja wychowawcy                                                  o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania
5. Do 12.05.2021 Spotkania z rodzicami – informacja wychowawcy                                       o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania
 6. 25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021