Zebrania z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w 2020/21

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021
Organizacja pracy szkoły – spotkanie z wychowawcą.
Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.
Informacja wychowawcy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Wywiadówki klasowe – spotkanie z wychowawcą.
Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.
Informacja wychowawcy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 godz.

Obecność Rodzica/ prawnego opiekuna na spotkaniu obowiązkowa                  

Wszystkie spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17:00.