Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP » Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w 2016/17

 

01.09.2016 r.

Inauguracja roku szkolnego 2016/17 – godz. 9.00.

13.09.2016 r.

Organizacja pracy szkoły – spotkanie z wychowawcą.

17.11.2016 r.

Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.

do 22.12.2016 r.

Informacja wychowawcy o zagrożeniu ucznia oceną

niedostateczną.

24.01.2017 r.

Wywiadówki klasowe – spotkanie z wychowawcą.

20.04.2017 r.

Śródsemestralne wywiadówki – spotkanie z wychowawcą.

do 13.05.2017 r.

Informacja wychowawcy o zagrożeniu ucznia oceną

niedostateczną.

23.06.2017 r.

Zakończenie roku szkolnego 2016/17.

Obecność Rodzica /prawnego opiekuna/ na spotkaniu z wychowawcą jest obowiązkowa.
Wszystkie spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17.00