Wychowawcy klas

Rok szkolny 2020/2021

Klasa I Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP – Elwira Wilk

Klasa IIA Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP – Adam Kapka

Klasa IIB Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP – Marek Jończy

Klasa IIC Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP – Renata Norberciak

Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP – Danuta Łuszczki

Klasa  VIII Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP – Dorota Ślisz