Wychowawcy klas

Rok szkolny 2018/2019

Klasa I Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP – mgr inż. Danuta Łuszczki

Klasa II Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP – mgr Agnieszka Ślusarska

Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP – mgr Marek Jończy

Klasa VII i VIII Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP – mgr Paulina Taraszkiewicz