Wychowawcy klas

Rok szkolny 2017/2018

Klasa I Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP – mgr Patryk Kurzyński

Klasa II Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP – mgr Marek Jończy

Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP – mgr Grażyna Piorun

Klasa VII Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP – mgr Paweł Sukniewicz