Wychowawcy klas

Rok szkolny 2020/2021

Klasa I Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP –

Klasa II Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP –

Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiMP –

Klasa VII i VIII Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP -