Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

 

Kl. I - Roksana Filak

– Piotr Korzeniowski

– Barbara Samek

Kl. II - Małgorzata Mazgaj

– Renata Miszczyk

– Aneta Czajka

Kl. III - Dariusz Banaś

– Mirosław Ziemak

 

Prezydium Rady Rodziców Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i MP w Bielawie

w roku szkolnym 2017/2018.

 

  1. Przewodniczący Rady Rodziców:
  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców:
  3. Członek: