Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

 

Kl. I - Roksana Filak- Piotr Korzeniowski

– Barbara Samek

Kl. II - Małgorzata Mazga- Renata Miszczyk

– Aneta Czajka

Kl. III - Dariusz Bana- Mirosław Ziemak

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

w roku szkolnym 2017/2018.

  1. Przewodniczący Rady Rodziców: Dariusz Banaś
  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców: Roksana Filak
  3. Członkowie: Anna Mazgaj, Anna Hajduk