Rada Rodziców

Rok szkolny 2016/2017

 

Kl. I - Aneta Czajka

– Ewa Tomkowiak

– Renata Miszczyk

Kl. II - Dariusz Banaś

– Mirosław Ziemak

Kl. III - Sabina Majerska

– Mariola Nowak

– Agnieszka Wojas

Prezydium Rady Rodziców Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i MP w Bielawie

w roku szkolnym 2016/2017.

 

  1. Przewodniczący Rady Rodziców:    Pan Dariusz Banaś
  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców:     Pani Aneta Czajka
  3. Członek:       Pani Sabina Majerska