Rada Rodziców

Rok szkolny 2017/2018

 

Kl. I
Kl. II
Kl. III

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

w roku szkolnym 2017/2018.

  1. Przewodniczący Rady Rodziców:
  2. Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców:
  3. Członkowie: