„Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie”

W ramach autorskiego programu edukacyjnego „Żyj pięknie, żyj odpowiedzialnie”, opracowanego przez Hufiec Pracy w Dzierżoniowie, zorganizowane zostały 2 spotkania dla uczniów naszej szkoły. Spotkania przeprowadził zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Bielawie- Robert Marchewka. W czasie spotkań uczniowie zapoznani zostali z zasadami wynikającymi z obowiązującego prawa i odpowiedzialności za czyny z nim niezgodne. Uzyskali informacje na czym polega odpowiedzialność karna nieletnich i o „sumowaniu” się wyroków. Prelegent  szczególną uwagę zwrócił na konsekwencje nie tylko prawne, ale podkreślił negatywny stosunek  przyszłych pracodawców do osób wcześniej karanych.

Młodzież z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyła w tych zajęciach, co powinno przynieść niewątpliwe korzyści edukacyjne.

Główne  cele programu zostały osiągnięte poprzez dostarczenie podstawowej wiedzy z tego zakresu, stworzono też podwaliny do właściwego  kształtowania świadomości prawnej z wskazaniem  konsekwencji jakie nieprzestrzeganie prawa za sobą niesie.