Znów zwyciężyliśmy !

11 października 2018 roku w  Ziębicach odbyło się Rejonowe Spotkanie Przedstawicieli Samorządów  7 jednostek Ochotniczych Hufców Pracy DWK. Celem spotkania było wyłonienie dwóch delegatów do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Reprezentacja Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Wiktoria Zakrzewska – uczennica klasy III wraz z Grzegorzem Paluszkiem uczniem klasy I godnie reprezentowali naszą młodzież i trzeba przyznać, że mieli przekonywujące argumenty oraz plany na przyszłe działania. Wiktoria jednogłośnie pokonała pozostałych rywali, Grzegorz wygrał w dogrywce z Mileną z OSiW w Ząbkowicach Śląskich. I tak laury zwycięstwa trafiły znów do nas.

Był to piękny, słoneczny dzień. Wraz z ekipą z Wałbrzycha, Świdnicy i Bielawy dotarliśmy do Ziębic, gdzie przywitała nas Pani Agnieszka Bednarczyk – wychowawca HP w Ziębicach. Prowadząc spotkanie i przedstawiając zasady samorządności oraz jej rolę w życiu społecznym ludzi angażujących się dla dobra innych przedstawiła gościom Pana Wiktora Ochał, który jest samorządowcem, prężnie działającym i angażującym się w życie społeczne  i sprawy młodzieży na terenie Ziębic.  Pan Wiktor przeprowadził bardzo ciekawe i atrakcyjne warsztaty integracyjne dla uczestników , podczas których młodzież miała okazje lepiej się poznać i wyłonić liderów grupy. Po zajęciach integracyjnych i warsztatach odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Wojewódzkiego. W głosowaniu brało udział 13 uczestników.

Po zajęciach wszyscy zwiedzili Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach oraz Centrum Informacji Turystycznej.

Jak już wspomnieliśmy nasi uczniowie czyli Wiktoria Zakrzewska i Grzegorz Paluszek zdeklasowali pozostałe jednostki i 24 października b.r.  pojadą do Mysłakowic by zmierzyć się ze zwycięzcami innych rejonów i przedstawić swoje plany działania na przyszłość. Trzymamy za nich kciuki i życzymy dalszych sukcesów.