ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych na zebranie, które odbędzie się 11.01.2018r. (czwartek)
o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie przy ulicy Polnej 2, sala nr 3.️