ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

informujemy, że zebrania informacyjne z wychowawcami klas odbędą się 26.04.2018 r. z następującym porządkiem:

godz. 17:00 sala nr 3- zebranie ogólne

godz. 17:15 zebrania w klasach z wychowawcami i wychowawcami Hufca Pracy- sala nr 3 klasa 1, sala nr 7 klasa 2, sala nr 1 klasa 3 i sala nr 8 klasa 7

Obecność rodzica/prawnego opiekuna obowiązkowa.