Zajęcia z doradcą zawodowym

W klasie III Zasadniczej Szkoły Zawodowej doradca zawodowy z MCK Dzierżoniów Pani Joanna Kosowska przeprowadziła  zajęcia z doradztwa zawodowego , które miały na celu ukazanie uczniom procesu rekrutacyjnego. Zajęcia polegały na warsztatach, na których każdy z uczestników musiał przedstawić się nowemu pracodawcy i odpowiedzieć na szereg pytań z  ważnych dla przyszłego pracodawcy zakresu przydatności danej osoby do pracy na danym stanowisku. Kandydat musiał się starać by przekonać komisję, aby to właśnie jego osoba została wybrana na dany wolny wakat.  Usłyszeli: „Przypomnij sobie, gdzie i czy pracowałeś wcześniej i na jakich stanowiskach, czy masz właściwe CV i masz własne poczucie wartości, które pozwoli ci przedstawić swoje mocne strony i walory, których oczekuje pracodawca itd.”. Uczniowie dowiedzieli się o technikach, jakie prowadzą pracodawcy stosują, by dowiedzieć się czy kandydaci posiadają wystarczającą wiedzę na temat zakładu, do którego próbują się przyjąć, czy są kreatywni oraz czy będą odpowiednimi pracownikami na aplikowane stanowisko.

Spotkania z doradcą zawodowym  dają szansę naszym uczestnikom na zdobycie wymarzonej pracy, są przygotowywani do kolejnego etapu w ich życiu- podjęcia odpowiedniego zatrudnienia.