Wizyta naszych uczniów w Bibliotece w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie

Młodzież z Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  CRRiMP  w Bielawie i Hufca Pracy w Dzierżoniowie uczestniczyła w lekcji bibliotecznej na temat regionaliów.  Uczniowie klasy I  mieli okazję zapoznać się z różnego rodzaju publikacjami, dotyczącymi naszej gminy czy powiatu.

Miejską  Bibliotekę Publiczną w Bielawie w Tygodniu Bibliotek odwiedziły tak zacne osoby jak Pan Senator Aleksander Szwed, Pani Burmistrz Małgorzata Greiner, radni Rady Miejskiej Marta Masyk i Rafał Kuśmierek. Poza nami już „Noc w Bibliotece”, otwarcie wrzutni na książki czy kuferka, spektakle i inne występy. Po tygodniu bogatym w różnorodne wydarzenia życie w bibliotece wróciło do normy, w bibliotece znów zrobiło się cicho  i dostojnie. W środowe przedpołudnie ciszę przerwał gwar naszej młodzieży, która zjawiła się  na zaproszenie Pani Dyrektor  Urszuli Ubych – przyjaciela naszej młodzieży. Ta biblioteczna lekcja miała zachęcić naszych młodych uczestników do czytelnictwa, zapoznać ich z ofertą  bielawskiej placówki oraz samą placówką mieszczącą się w budynkach nieistniejących już Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw”. Ten budynek ma swoją historię. Sam zakład był „matką żywicielką”  dla wielu pokoleń, tysiąca ludzi. To żywa historia naszych rodzin, rodziców, dziadków, sąsiadów czyli nas bielawian. O historii Bielawy w ciekawy sposób opowiedział nam Pan Rafał Brzeziński. Wtajemniczył nas w zagadnienie regionaliów, wyjaśnił czym są ,wskazał czym różni się kronika od monografii, co to jest książka, metryczka, kronika, rocznik, przewodnik itd. Przedstawił nam kronikarzy i te postacie, dla których los tego miasta był na tyle ważny, że postanowili jego historię podarować przyszłym pokoleniom, to bezcenny dar. Trzeba dodać, że jednym z takich ludzi jest właśnie Pan Rafał Brzeziński, który oprowadzał nas po bibliotece. Lekcja dzięki niemu była arcyciekawa i myślę, że nasza młodzież doceni pracę takich ludzi. Trzeba dodać, że następnym gwoździem programu było zwiedzanie Muzeum Miejskiego sąsiadującego z Miejską Biblioteką. Atrakcją było siedzenie w starych, drewnianych ławkach, pisanie atramentem z kałamarza, oglądanie szkolnych eksponatów, pamiątek po „Bielbawie” czy wysłużonych sprzętów, instrumentów itd. W ramach trwającego od 8 do 15 maja XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie przygotowała szereg atrakcji skierowanych do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Ze względu na przypadającą w tym roku 70-tą rocznicę powstania biblioteki obchody miały wyjątkowo uroczysty charakter. Program był tak bogaty, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. My też z okazji tego święta złożyliśmy wizytę pracownikom biblioteki, którzy przygotowali nam lekcję o bibliotece, regionaliach. Wszystkim naszym Paniom i Panom Bibliotekarzom składamy najserdeczniejsze podziękowania i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.