WITAJ SZKOŁO!!!

03 września o godzinie 9:00 rozpoczęliśmy oficjalnie rok szkolny w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego  i odśpiewaniu  hymnu  państwowego, głos zabrała Dyrektor szkoły Katarzyna Walczyk serdecznie witając zaproszonych Gości, wśród których obecni byli: Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki,  członek zarządu Cechu  Barbara Buczek, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwiga Hajduk Stalica wraz z wychowawcami Adamem Kapką i Dorotą Kożuszek,  Komendant Hufca Pracy w Bielawie Zofia Studnica wraz z wychowawcą Mariolą Stasiewicz, Dyrektor Biura Cechu –Katarzyna Wierzbicka, nauczyciele i inni pracownicy szkoły i Cechu.

Dyrektor szkoły przywitała przede wszystkim zgromadzonych na uroczystości uczniów, w tym szczególnie serdecznie uczniów klasy I Szkoły Branżowej I stopnia i klasy VIII Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

W swoim przemówieniu nawiązała do słów Stefana Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”  

Życząc wszystkim uczniom, aby  ich pragnienie wiedzy oraz ciekawość świata nigdy nie ustały. Zwróciła się również do nauczycieli dziękując za ich  profesjonalizm oraz życząc, by każdy z uczniów obdarzał ich szacunkiem, na który w pełni zasługują. Podziękowała także pracownikom szkoły za ich codzienną ciężką pracę.

Następnie głos zabrała Katarzyna Wierzbicka – Dyrektor Biura Cechu. Pani Katarzyna Wierzbicka przypominając uczniom o projekcie „Rzemieślnicy na start” podkreśliła korzyści płynące z trwającego już od roku projektu, złożyła również  życzenia sukcesów w nowym roku szkolnym. Po apelu odbyły się spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.