Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 wciąż gra
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie od poniedziałku kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Zbiórkę przeprowadzili wśród swoich kolegów i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i Cechu. Na podsumowanie zbiorki w środę, odbyła się licytacja różnorodnych gadżetów „wielkoorkiestrowych”. Wśród wylicytowanych przedmiotów był kubek, długopisy, kalendarz, baloniki, itp.

Licytację przeprowadziły długoletnie wolontariuszki: Agnieszka Kusiak i Elżbieta Śmieja znana powszechnie jako matka dzierżoniowskich trojaczków, które również od najmłodszych lat „grają” w orkiestrze. Licytację poprzedziła relacja telewizji TVN z panią Elżbietą Śmieją i jej trojaczkami w roli głównej. Bardzo poruszająca relacja telewizyjna bardzo pomogła wprowadzić klimat sprzyjający licytacji i nastawienie na to, żeby pomagać zgodnie z przesłaniem pani Elżbiety, że warto się dzielić się z innymi, bo dobro wraca.
Działanie to bardzo dobrze wpisuje się w system wychowawczy szkoły, którego nadrzędnym celem jest ukształtowanie człowieka otwartego na potrzeby innych i skłonnego do niesienia pomocy.