Światowy Dzień Zdrowia

 

Z okazjii Światowego Dnia Zdrowia, który corocznie obchodzony jest 7 kwietnia  w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, odbyła się 09 kwietnia 2018 roku  lekcja na temat dopalaczy oraz ich wpływu na  wyniki osiągane w sporcie. Na lekcji wychowawczej omówiono, w jaki sposób państwo dba o zdrowie swojego społeczeństwa. Przedstawiono młodzieży czym jest „Narodowy Program Zdrowia” i jakie są jego cele strategiczne. Narodowy Program Zdrowia to dokument, który łączy w sobie działania z zakresu różnych programów profilaktycznych, które realizuje między innymi Hufiec Pracy w Dzierżoniowie. Zadaniem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 jest wydłużenie życia w zdrowiu, jego poprawa i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w dostępie do służby zdrowia.

Kolejnym tematem omawianym z młodzieżą był problem dopalaczy.Dopalacze są to specyfiki psychoaktywne o bardzo niebezpiecznym działaniu dla zdrowia człowieka. Powodują, podobnie jak narkotyki u człowieka efekt odurzenia, euforii, radości, ale też halucynacje, zaburzenia psychiczne i inne niepożądane efekty. Należy wspomnieć, że dopalacze wywołują u człowieka stany lękowe oraz dziwne niekontrolowane zachowania.

Podczas zajęć w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych  w Bielawie został ukazany film dotyczący tematyki tego niebezpiecznego specyfiku. Film ukazywał młode osoby, które miały problem z uzależnieniem od dopalaczy, a także ich niszczycielską moc. Uczniom przedstawiono sytuacje, w których często młodzi ludzie przez uzależnienie i nieodpowiedzialne decyzje z chęci rozrywki, niszczyły swoją przyszłość, a także swoje rodziny.

Dodatkowo podczas zajęć została przedstawiona prezentacja na temat problemu uzależnień oraz ich wpływu na wyniki osiągane w sporcie. Tematyka tej prezentacji pokazała uczniom, jak wielu znanych sportowców zniszczyło sobie życie przez narkotyki, alkohol, leki przeciwbólowe czy sterydy. Zapoznanie się z tym tematem pozwoliło młodzieży zobaczyć jak bardzo  nieodpowiedzialne jest stosowanie środków psychoaktywnych, które niszczą ludzkie życie, doprowadzając do bankructwa, utraty sławy i życia.

Spotkania realizowane są w związku z realizacją programów autorskich wychowawców dzierżoniowskiego hufca i programu „Nasze zdrowie w naszych rękach”, który zapewne niedługo się rozpocznie.

Celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat szkodliwości działania używek w życiu codziennym i dokonywania odpowiedzialnych wyborów na progu dorosłości.