Śródsemestralne wywiadówki!!

Informujemy, że 15.11.2018r. o godzinie 17:00 odbędą się śródsemestralne wywiadówki- spotkanie z wychowawcą.

Obecność rodzica/opiekuna prawnego na spotkaniu obowiązkowa