Spotkanie wigilijne

Zgodnie z naszą szkolną tradycją wszystkie klasy zorganizowały spotkania wigilijne z wychowawcami klas i wychowawcami Hufca oraz nauczycielami, w czasie których, przy suto zastawionych tradycyjnymi potrawami stołach, uczniowie składali sobie nawzajem życzenia i wprowadzili prawdziwie świąteczny nastrój. W czasie spotkań dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, dyrektor szkoły Katarzyna Wierzbicka oraz pani Alicja Kossowska składały życzenia wręczając słodki upominek klasie. Spotkania te upłynęły w uroczystej i podniosłej atmosferze, a dla uczniów były ważnym momentem, na który  z niecierpliwością czekali.

W dniu 21 grudnia 2018 roku przed świąteczną przerwą odbyło się coroczne spotkanie wigilijne dla uczniów i pracowników szkoły z udziałem zaproszonych gości. Dzień ten swoją obecnością uświetnili: Andrzej Hordyj – Burmistrz Miasta Bielawa, Jarosław Florczak – Radny Rady Miejskiej, Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Dolnośląskiego, Kazimierz Rachowiecki – Starszy Cechu, Katarzyna Wierzbicka – dyrektor Biura Cechu, Alicja Kossowska, Jadwiga Hajduk-Stalica- Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie wraz  z pracownikami, Wiesław Baran oraz Ignacy Zachowski – Honorowi Członkowie Cechu, Ewa Glura  i Mirosław Przychodniak – Przyjaciele Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Pierwszą częścią dzisiejszego spotkania były jasełka bożonarodzeniowe pt. „Wigilijna ulica” przedstawiane przez uczniów klasy VII, VIII szkoły podstawowej oraz I i II Szkoły Branżowej I Stopnia przygotowane przez psycholog szkolną– Paulinę Taraszkiewicz oraz nauczycielkę języka polskiego Izabelę Wójcik, W bardzo przekonujący i przejmujący sposób pokazali największe zagrożenia na jakie narażeni są obecnie ludzie takie jak : brak czasu dla rodziny, brak umiejętności wspólnego celebrowania świąt, przedkładanie pracy nad więzi rodzinne, nadmierny konsumpcjonizm, pogoń za pieniędzmi i władzą, spłycanie relacji międzyludzkich a także skomercjalizowanie obchodów Świąt Bożego Narodzenia oraz jakie niesie to za sobą skutki. Zakończyli jednak swój występ optymistycznymi wnioskami, które dobrze wpisują się w atmosferę świąt. Wiara ,że człowiek może pokonać słabości jeśli tylko zechce i potrafi znaleźć właściwe osoby do pomocy oraz nadzieja na zmianę siebie poprzez pracę nad sobą – to najważniejsze przesłanie płynące ze sceny. Sposób zaprezentowania tych ważnych treści w połączeniu z dobrą grą aktorską zaprocentowały owacjami ze strony dość licznie zgromadzonej publiczności ,wśród której nie zabrakło wzruszonych bliskich   i przyjaciół.

W jasełkach wystąpili: Dawid Barylak – gitara, Wiktoria Bogusz – deklamacja, nastolatka II,  Katarzyna Purzycka – gazeciarz, król, Patryk Skwark – biznesmen, pasterz, Krzysztof Filak – biznesmen II, Grzegorz Paluszek – reporter, Piotr Poliński – kamerzysta, Natalia Słomian – Pelagia, Aleksandra Cech – Franciszka, Kinga Borczyk – nastolatka I, Maryja, Emilia Domagała – mama, pasterz,  Karol Komar – dzieciak, król,  Alicja Zdolska – Józef, Sandra Stachowska – pasterz II, Paweł Bariasz – król.

Po przedstawieniu jasełkowym wszyscy udali się na spotkanie wigilijne podczas, którego życzenia złożyła dyrektor szkoły Katarzyna Walczyk życząc zdrowych i spokojnych świąt w gronie rodziny i przyjaciół, Życzenia w imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie złożyła dyrektor Biura Katarzyna Wierzbicka. W imieniu gości głos zabrał Andrzej Hordyj oraz Ewa Glura składając wszystkim zebranym życzenia świąteczne.