Spotkanie uczniów z pracownikami Straży Miejskiej w Bielawie

14 września b.r. nasi uczniowie w spotkali się z przedstawicielami Straży Miejskiej. Spotkanie to miało na celu przygotowanie uczniów do XX edycji Konkursu Wiedzy o Policji pod nazwą ,,Razem  Bezpieczniej’’.

Pracownicy Straży Miejskiej przekazali młodzieży istotne wiadomości na temat zadań, uprawnień, wyposażenia i umundurowania służb w Polsce. Prowadzący wyjaśnili również procedury postępowania z nieletnimi, wytłumaczyli na czym polega prewencja kryminalna, a także poruszyli trudny temat związany z przemocą w rodzinie.

Program ,,Wiem, więc jestem bezpieczny’’ obejmuje swoim zakresem wszystkie te zagadnienia i jest realizowany wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i zadawała pytania prowadzącym. Zdobyta wiedza pozwoli młodzieży dokonywać właściwych życiowych wyborów i przygotować się do konkursu „Razem bezpieczniej”.