Społeczność rzemieślnicza w świątecznej atmosferze

 

Zgodnie z polską tradycją wszystkie klasy zorganizowały spotkania wigilijne z wychowawcami klas i wychowawcami Hufca oraz nauczycielami.

W czasie spotkań dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka składała życzenia wręczając słodki upominek dla klasy, dyrektor szkoły Alicja Kossowska wręczała nagrody za udział w konkursie „Na najpiękniej przystrojone drzwi.”

W ostatnim dniu przed świąteczną przerwą odbyło się coroczne spotkanie wigilijne dla uczniów i pracowników szkoły z udziałem zaproszonych gości,  w czasie którego życzenia świąteczne przekazywali poza dyrekcją szkoły i Cechu, Ks. Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała-Cezary Ciupak i Przyjaciele szkoły.      W nastrój refleksji i zadumy wprowadzili nas szkolni artyści prezentując jasełka „Wigilia we współczesnym świecie”.