Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczennice naszej szkoły  Kamila Bujanowska oraz Eliza Piotryk przygotowały część artystyczną pod kierunkiem pani Izabeli Wójcik.
Podczas apelu uczennice przypomniały najważniejsze daty w majowym kalendarzu Polski. Opowiedziały o pierwszym maja, czyli Międzynarodowym Dniu Solidarności Ludzi Pracy oraz o rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, drugim maja, w którym obchodzone jest Święto Flagi Państwowej, trzecim maja, czyli Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz o 8 maja, który jest datą zakończenia II wojny światowej.

Poprzez przypomnienie niewielkiego, ale jakże ważnego fragmentu historii naszego kraju oraz  wysłuchaniu pieśni o tematyce patriotycznej uświadomiono wszystkim obecnym, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia, ponieważ naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.