Przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP

W dniu 07 marca br. uczniowie I rocznika wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielką Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu-Oddział w Wałbrzychu- Panią Joanną Bartosiak-Kuźniewską. Podczas zajęć edukacyjnych Pani inspektor starała się przekazać szczegółową wiedzę dotyczącą zagadnień  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedza ta pozwoli uczestnikom na jeszcze bardziej świadome i bezpieczne wykonywanie obowiązków podczas ich przygotowania zawodowego.  Tematyka szkolenia przypominała między innymi podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, ich odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i dyscypliny pracy, zasady zawierania umów o pracę, ochrony kobiet w ciąży, wyjaśniała pojęcia dotyczące stosunku pracy oraz innych przepisów wynikających z kodeksu pracy. Celem spotkania było także popularyzowanie wiedzy z zakresu kultury pracy i zasad BHP oraz przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Młodzieży Zatrudnionej w ramach OHP.