Powrót do szkoły i organizacja nauczania hybrydowego w dniach 17-31 maja 2021 roku

Najważniejsze informacje, przed powrotem do szkoły:

  1. Od 17 maja 2021  Uczniowie wracają do szkoły w systemie hybrydowym.
  2. Nauczanie hybrydowe polega na metodzie 50%/50% czyli połowa uczniów szkoły ma lekcje stacjonarne, druga połowa lekcje online. W tabeli poniżej znajduje się podział klas w trybie nauki stacjonarnej oraz nauki online w  poszczególne dni.
  3. Od 17 maja lekcja będzie trwała 45 minut. Czas przerw będzie taki sam jak  w szkole. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  4. Do każdej klasy przydzielona jest sala lekcyjna wg tabeli umieszczonej poniżej.
  5. Mając na uwadze zachowanie reżimu sanitarnego, ograniczamy przemieszczanie się Uczniów po szkole. Nauczyciele przychodzą do klas.
  6. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych Uczniowie OBOWIĄZKOWO NOSZĄ MASECZKI (np. wyjście do toalety, szatni). Obowiązkowo przestrzegamy wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa: dystans, maseczka, mycie i dezynfekcja rąk.
  7. Uczniowie przerwy spędzają pod opieką nauczycieli w klasie, na korytarzu w strefie wyznaczonej dla danej klasy bądź na boisku szkolnym.
  8. Uczniowie rozpoczynający naukę w trybie stacjonarnym zobowiązani są przedstawić oświadczenie, że ani Uczeń ani nikt z jego najbliższego otoczenia nie przebywa na kwarantannie. O każdej zmianie w tym zakresie uczeń/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do poinformowania szkoły.

Harmonogram zajęć:

Data Klasa S – stacjonarnie szkoła

O – online/zdalna nauka

17-21 maja klasy 8a, 2a,2c,3a Stacjonarnie szkoła
klasy 1a, 2b Online/zdalna nauka
24, 28 maja

 

klasy 2a,2c,3a Online/zdalna nauka
klasy 1a,2b, 8a Stacjonarnie
25,26,27 maja Egzaminy klas 8, w tych dniach wszystkie klasy Szkoły Branżowej nauka online/nauka zdalna
31 maja Planowana nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów.