„Nie daj sobie wmówić, że jesteś przegrany….”

W dniu 7 listopada 2018r. w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie z panem Piotrem Plichtą o pseudonimie artystycznym „Poison”. Pan Piotr bazując na swoim doświadczeniu stworzył projekt „Jedno życie”. Projekt „Jedno życie” to autorskie, artystyczne spotkania z młodzieżą oparte na wykładach profilaktycznych i historii życia Piotra Plichty oraz Doroty Nowakowskiej. „Poison” podczas spotkania skupia się na tematach związanych z używkami takimi jak papierosy, narkotyki, dopalacze, ale przede wszystkim na skutkach, jakie one wywołują takich jak: utrata zdrowia, agresja, przemoc, a w konsekwencji wejście na drogę przestępstwa. Prowadzący również poprzez muzykę opowiada swoje historie, przestrzega przed niewłaściwymi wyborami i zachęca do postępowania w zgodzie  z własnym sumieniem.  Spotkanie „Jedno życie” dla wielu młodych ludzi jest pierwszym krokiem do zrozumienia, że problem dotyka bezpośrednio ich i zaczynają rozmyślać, rozmawiać, szukać pomocy. Rozumieją lepiej, jakie są skutki używek…..