Narodowe Czytanie 2018

Jednym z zadań Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych jest krzewienie patriotyzmu wśród uczniów. W dniu 7 września 2018 roku  w naszej szkole odbyło się spotkanie,  w ramach narodowego czytania. Podczas tego wydarzenia przybliżona została postać  Stefana Żeromskiego – wielkiego polskiego pisarza oraz patrioty, dla którego Polska była wartością najwyższą. Podczas spotkania nasza młodzież z wielką przyjemnością mogła zagłębić się

w lekturę Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.  Osoba Stefana Żeromskiego jest przykładem Polaka patrioty, którego umiłowanie, szacunek i oddanie dla naszego kraju powinno być przykładem dla młodych ludzi.