NAJLEPSI W SZKOLE

Zakończył się I semestr,  nadszedł  więc czas  podsumowań. Na wniosek wychowawców klas znaczna liczba naszych uczniów  została wyróżniona za swoje osiągnięcia i sukcesy w I semestrze, rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne, które zostały  im wręczone  na zebraniu  podsumowującym I semestr – 11 stycznia 2018 r.

 NASI NAJLEPSI:

Maciej Orawiec uczeń klasy II – najwyższe wyniki w szkole, średnia ocen 5,29, ocena celująca z praktycznej nauki zawodu, wzorowa frekwencja i wzorowe zachowanie oraz wyjątkowe zaangażowanie w różne szkolne i pozaszkolne przedsięwzięcia.

 Za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wyróżniającą frekwencję oraz aktywny udział w różnych szkolnych i pozaszkolnych przedsięwzięciach wyróżnieni zostali:

Ilona Raczyńska, Maciej Samek, Krystian Adamski-  klasa I

Patrycja Stolarczyk, Wiktoria Zakrzewska, Natalia Siuty, Roksana Bobrowska,

Kamil Nowiński – klasa II

Maria Ziemak,  Daniel Twardzik, Łukasz Hendzel- klasa III

 

Za dobre wyniki w nauce oraz wyróżniającą frekwencję  wyróżnieni zostali:

Kasper Bieda – klasa I

Patryk Przywara, Andrzej Jasiński –klasa II

Igor Banaś –klasa III

Za dobre wyniki w nauce i wysoką kulturę osobistą wyróżnieni zostali:

Jakub Wojnar, Przemysław Stawowczyk, Kamila Bujanowska – klasa I Aleksandra Sadolewska, Marcin Czerkawski, Bartosz Rapacz – klasa II

Karol Komar –klasa VII

Za szczególne zaangażowanie w różne  szkolne i pozaszkolne przedsięwzięcia, wysoką kulturę osobistą wyróżniona została:

Dominika Kasprzak-klasa I

Za wyróżniającą frekwencję, kulturę osobistą wyróżnieni zostali:

Krzysztof Filak, Bartłomiej Kucharek-klasa I

Agnieszka Setla, Krystian Sieradzki- klasa II

 Wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy!