„Muzyczny dzień kobiet”

8 marca uczniowie klasy I wyszli z ciekawą inicjatywą i zorganizowali nie lada niespodziankę dla wszystkich dziewczyn w szkole. Patryk Skwark oraz Dawid Barylak oprócz słodkiego poczęstunku zorganizowali konkurs pt. „ Muzyczny dzień kobiet”. Konkurs polegał na krótkiej prezentacji różnic pomiędzy gitarą akustyczną i klasyczną. Patryk Skwark opowiedział w bardzo ciekawy sposób o obu rodzajach gitar oraz zagrał nawet kilka utworów prezentując swój talent. Dziewczyny po wysłuchaniu wykładu musiały podać 3 różnice, które zdążyły zapamiętać. Konkurs wygrała Sandra Stachowska  z klasy I. Wszystkie uczennice otrzymały również słodki poczęstunek ufundowany przez Organ Prowadzący. Z życzeniami wszystkiego najlepszego słodkości  wręczyła Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka oraz dyrektor szkoły Katarzyna Walczyk.