Konkurs Wojewódzki „Wiedzy o zasadach BHP dla młodzieży OHP”

W dniu 30.03.2021 o godzinie 10.00 odbył się Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o zasadach BHP dla młodzieży OHP”, który był organizowany był  przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu.

Konkurs odbył się w formie zdalnej. Uczestnicy konkursu przez 20 minut odpowiadali na pytania związane z prawem , zasadami bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W konkursie nie mogło zabraknąć dzierżoniowskiego hufca. Nasza uczestniczka Emilia bardzo rzetelnie przygotowała się do tego konkursu czytając przepisy oraz biorąc udział w szkoleniu online z zakresu BHP.

Takie inicjatywy są bardzo ważne i potrzebne w życiu,  ponieważ młodzież z hufców pracy może dzięki temu poznać dokładnie przepisy dotyczące ich miejsca pracy i uniknąć niepotrzebnych życiowych komplikacji. Niewątpliwie znajomość przepisów BHP ułatwi im pracę u przyszłych pracodawców i wpłynie na ich poczucie bezpieczeństwa.

 

Tekst: Wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów Adam Kapka

Zdjęcie: Wychowawca 1-7 HP Dzierżoniów Jacek Piwkowski

Na zdjęciu jest Emilka uczennica klasy II podczas wojewódzkiego  konkursu online.