Jak bez słów założyć swoją firmę?

Można wierzyć, że po skończeniu szkoły uda się założyć swoją firmę i dobrze nią kierować. Trzeba posiadać umiejętności zawodowe i wiedzę. Dobrze też być liderem i posiadać współpracowników, na których będzie można polegać. Ale jak to zrobić, jeśli nie można porozumiewać się słowami, kiedy będzie musiała wystarczyć tylko mimika i gesty?

Przed takim wyzwaniem stanęli uczniowie kl. II i III, którzy 22 maja br. wzięli udział w kolejnym spotkaniu z przedstawicielami Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej  „Arte”. Młodzież musiała więc nieźle się natrudzić, by marzenia o firmie stały się realne. Zadaniem młodzieży, było bezsłowne ustalenia, co do charakteru firmy, obszaru działań, nazwy, ról, które przypadną współudziałowcom. Do wykorzystania mieli biały arkusz papieru, na którym należało stworzyć reklamę firmy, wykorzystując przybory plastyczne i wycinki z gazet. Młodzież pracowała w zespołach  kilkuosobowych. Niektórzy wykonali zadanie w błyskawicznym tempie, dla niektórych brak możliwości rozmowy okazał się nieco większą przeszkodą. Cel główny działań-założenie firmy- został osiągnięty, ale nie on był najważniejszy. Najważniejsze były cele pośrednie: walka o swoje marzenia, walka z przeciwnościami, „rozmowa” z trudnym rozmówcą oraz aktywizacja szeroko rozumiana. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „ Czas na aktywność”. Na jego realizację wśród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRR i MP w Bielawie- środki finansowe  z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ Arte” i Stowarzyszenie „ Nowa Nadzieja”. W ramach zajęć wspierających formy integracji społecznej od kwietnia zrealizowano już cały cykl spotkań, zajęcia z przedsiębiorczości, z zakładania spółdzielni socjalnej, szkolenia z wolontariatu, zajęcia z ceramiki. Przed nami kolejne- smaczne warsztaty kulinarne.

Dorota Kożuszek- st. wychowawca Hufiec Pracy w Dzierżoniowie