INFORMACJA

Dotyczy kursów turnusu VI (15.02.2021-12.03.2021).

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznego

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 15.02.2021 do 26.02.2021 (I i II tydzień kursu)
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

CO Z TYGODNIAMI III i IV ??? – MUSIMY CZEKAĆ NA DECYZJĘ RZĄDU

Na stronie internetowej CKZ – www.ckz.swidnica.pl w zakładce <<„NA ODLEGŁOŚĆ” << 2020/21 – TURNUS VI (menu pionowe po lewej stronie) sukcesywnie będą zamieszczane materiały nauczania oraz metody (sposoby) ich zaliczania. Jest tam również kontakt do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.

Materiały nauczania ogólnie dostępne BEZ potrzeby logowania na stronę.

Plany zajęć w zakładce <<KURSY DiDZ << Plany zajęć kursów (menu pionowe po lewej stronie)

Nauczyciel zgodnie z planem zajęć jest dostępny (e-mail) i w tym czasie uczeń może wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące materiałów nauczania czy sposobu zaliczenia.

Prosimy uczniów aby do każdego nauczyciela z danego przedmiotu wysłali e-maila podpisanego swoim nazwiskiem i imieniem – forma potwierdzenia uczestnictwa w kursie.