II Bielawska Giełda Edukacji Zawodowej za nami.

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych miała możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej. Cieszymy się, że film o szkole i ekspozycja spotkały się z żywym odbiorem i wzbudziły zainteresowanie. Liczymy na to, że przełoży się to na podjęcie nauki w proponowanych przez nas zawodach.
DZIĘKUJEMY wszystkim współorganizatorom i uczniom a absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych zapraszamy do nas!