Egzamin ósmoklasisty za nami…

W tym roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Jest to egzamin, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W naszej szkole egzamin  został przeprowadzany zgodnie z harmonogramem przez trzy kolejne dni 15, 16, 17 kwietnia.  Pierwszego dnia – uczniowie przystępowali do egzaminu z języka polskiego, który trwał 120 min., drugiego dnia do egzaminu z matematyki, a trzeciego dnia do egzaminu z języka obcego nowożytnego- w naszej szkole języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, natomiast  nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Rezultaty testów będą się jednak liczyć przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki z egzaminu zostaną przekazane do szkoły czerwca br.