Dotyczy kursów organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego CRR i MP w Bielawie