Celem życia jest życie z celem

„Cele są częścią ludzkiej natury. Nie można bez nich żyć. Istnieją tylko dwie możliwości: albo sam planujesz swoje życie, albo robią to za ciebie inni”

Zajęcia z doradcą zawodowym wnoszą za każdym razem wiele  nowych informacji,  uczą szerszego spojrzenia na życie, są przy tym atrakcyjnie prowadzone.  Pani Joanna Kosowska – doradca zawodowy MCK w  właściwy dla siebie sposób dociera do każdego z osobna  i potrafi sprawić, że nawet ci mało zaangażowani – angażują się. Tematem kolejnego już spotkania było wskazanie na konieczność wyznaczania sobie celów życiowych i priorytetów. Podkreślenie jak ważna jest umiejętność planowania, która niejednokrotnie daje szansę przeżycia, szczególnie w ekstremalnych warunkach.

Lekcja ta dała  uczestnikom możliwość poznania siebie i grupy, umożliwiła  wyłonienie lidera. Pokazała jak ważna jest rola przywódcy i umiejętność pracy w grupie, do czego nie trzeba było nikogo przekonywać. Każda społeczność musi mieć  swojego przywódcę, a współpraca w większej grupie pozwala  więcej osiągnąć.  Prowadząca podkreśliła ,że wiele aspektów składa się na osiąganie wyznaczanych celów wykonywanych z powodzeniem i sukcesem , ale wiedza w tym zakresie jest niezbędna,bo bez niej nawet proste rzeczy są trudne.

Podsumowaniem zajęć był eksperyment na współpracę z kijem, który był zobrazowaniem współpracy grupy, pozwolił też wyłonić lidera, a okazał się nim Maciek Orawiec, co nie było dla nikogo zaskoczeniem. Maciek oraz jego koleżanki i koledzy z klasy dali się  przekonać prowadzącej, że życie wymaga świadomego planowania i wyznaczania sobie realnych celów oraz zaangażowania. Nasi przyszli zawodowcy pójdą w życie z praktyczną wiedzę i umiejętnościami, które zdobywają również w czasie zajęć z doradcą zawodowym.

 

20180226_120705 (Kopiowanie) 20180226_120624 (Kopiowanie) 20180226_120551 (Kopiowanie) 20180226_123240 (Kopiowanie)