Bezpieczeństwo uczniów najważniejsze!

W dniach 2 i 4 października zorganizowano okresowe sprawdzenie organizacji i warunków  ewakuacji w obiekcie szkoły. W próbnej ewakuacji uczestniczyli wszyscy obecni w tych dniach uczniowie.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń z poczuciem należytej powagi. Okresowe ćwiczenia ewakuacji  pozwalają na wypracowanie optymalnych sposobów postępowania na wypadek pożaru. Wyćwiczone sposoby  właściwego reagowania  będą miały duży wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa użytkowników obiektu.