Akcja „Sprzątania świata”

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest kreowanie postawy proekologicznej wśród naszej młodzieży i kształtowanie nawyku dbania o nasze naturalne środowisko. W dniu 21 września 2018 roku nasi uczniowie wzięli  udział w akcji” Sprzątania świata”.

Nasze góry, lasy i naturalne środowisko  wymaga dbania o nie  i ochrony przed szkodliwymi działaniami człowieka. Nasi uczniowie wraz z kadrą Hufca Pracy w Dzierżoniowie wzięli rękawiczki, worki na śmieci i przeczesywali górskie drogi przy ulicy Leśnej w Bielawie i zbierając śmieci, które zatruwały środowisko gór. Należy wspomnieć, że dodatkowo pogoda w tym dniu szczególnie dopisała i akcja przebiegła w fajnej, przyjaznej atmosferze .

Po raz pierwszy to światowe przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane w 1989 roku przez pochodzącego z Australii żeglarza  Ina Kiernana. Przez lata akcja tak się rozwinęła, że na dzień dzisiejszy bierze w niej udział około 40 milionów ludzi. Jest to cykliczna akcja powtarzana jest corocznie. Dzięki takim działaniom nasi uczestnicy mogą zadbać o nasze wspólne środowisko. Ziemia jest dobrem wszystkich ludzi i powinniśmy dbać o nią wspólnie.