8 Maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa  

Wewnątrzszkolne uroczystości  upamiętniające zakończenie II wojny światowej odbyły się przed dniem 8 maja. Ich głównym celem było dążenie do wyrabiania potrzeby zachowania w pamięci całych pokoleń ludzi walczących dla dobra kraju ojczystego, a więc naszego wspólnego dobra oraz  uświadomienie współczesnej młodzieży, wagi wydarzeń z nieodległej przeszłości naszej Ojczyzny  i ich znaczenia dla przyszłych pokoleń.

W dniu Narodowego święta- 8 Maja, delegacja uczniów pod opieką Dyrektor szkoły- Katarzyny Walczyk, wzięła udział w uroczystościach miejskich upamiętniających zakończenie II wojny światowej. Uroczystość odbywała się pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w Bielawie z udziałem kombatantów, władz miasta, radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych oraz delegacji szkół. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy   w składzie- Jakub Bekus, Natalia Siuty i Patrycja Stolarczyk– uczniowie klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Jak zawsze uroczystość rozpoczął hymn państwowy, po wysłuchaniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał burmistrz miasta Piotr Łyżwa, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. Następnie, zgromadzeni złożyli pod obeliskiem okolicznościowe wiązanki. W imieniu społeczności szkolnej, biało-czerwoną wiązankę kwiatów, złożyły uczennice- Natalia Siuty i Patrycja Stolarczyk. Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem hymnu Unii Europejskiej.