Wybory do Samorządu

W dniach 28.09-04.10.2018  przeprowadzono wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Każdy uczeń naszej szkoły miał możliwość oddania głosu,  na specjalnie przygotowanej do tego  karcie, na wybranego przez siebie kandydata.  O sprawowanie funkcji przewodniczącego szkoły ubiegało się 5 uczniów.

 W wyniku tajnego głosowania większością głosów wygrała Ilona Raczyńska  z klasy II i to właśnie ona została wybrana na przewodniczącą szkoły. Zastępcą ds. szkoły podstawowej została Emilia Domagała z kl. VIII oraz Krystian Adamski z kl. II, który objął stanowisko wiceprzewodniczącego  ds. szkoły zawodowej. W skład samorządu weszły jeszcze Kinga Borczyk i Wiktoria Bogusz z klasy VIII.

Należy pamiętać, że organy samorządu uczniowskiego powinny reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Zachęcamy nowo wybrany samorząd do aktywnego działania na rzecz szkoły i jej uczniów.