1 września 2017 r. przy obelisku na pl. Kombatantów w Bielawie, w samo południe i w strugach deszczu, rozpoczęła się uroczystość z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęło archiwalne nagranie syreny ostrzegawczej i hymn narodowy.

W uroczystości udział wzięli: kombatanci z por. Bronisławem Wilkiem, burmistrz miasta Piotr Łyżwa, radni Rady Miejskiej Bielawy, a także przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych. Naszą placówkę reprezentowały : dyrektor Biura Cechu –Katarzyna Wierzbicka oraz dyrektor szkoły –Alicja Kossowska Okolicznościowe wystąpienie wygłosił burmistrz Bielawy – Piotr Łyżwa. Ważnym akcentem tej uroczystości było wręczenie Honorowego Krzyża Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego Joannie Baciak .Otrzymała go za duży wkład w podtrzymywaniu pamięci o ludziach biorących udział w wyzwoleniu naszego kraju podczas II wojny światowej. Na zakończenie uroczystości okolicznościowe wiązanki kwiatów i znicze składali przedstawiciele parlamentarzystów, Urzędu Miasta, środowisk kombatanckich, szkół, w tym przedstawicielki naszej szkoły, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz policjanci i komendant Straży Miejskiej.