17 września na Placu Kombatantów w Bielawie odbyło się spotkanie upamiętniające 78. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie reprezentowali: Poczet Sztandarowy szkoły i Cechu w składzie –Maciej Orawiec, Zofia Mazgaj, Patrycja Stolarczyk, pod opieką dyrektor szkoły Alicji Kossowskiej.

Zarząd Cechu  reprezentował: Starszy Cechu – Kazimierz Rachowiecki, Barbara Buczek i Wiesław Bełz oraz dyrektor Biura Cechu – Katarzyna Wierzbicka. Na początku odśpiewano hymn państwowy, następnie głos zabrał Piotr Łyżwa – burmistrz Bielawy, który w swoim wystąpieniu przypomniał  fakty historyczne z tym wydarzeniem związane i zwrócił się do zebranych o pamięć i oddanie czci bohaterom tamtych lat.  Po przemówieniu delegacje szkół i placówek  oświatowych i kultury, instytucji, ugrupowań partyjnych i stowarzyszeń przystąpiły do składania kwiatów i zniczy.  Na zakończenie spotkania odśpiewano Rotę. Wartę honorową pełniła jednostka strzelecka 3058.