28 maja 2017 r. odbyła się uroczysta Msza Święta sprawowana w kościele p w. Bożego Ciała w Bielawie z racji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa ks. Cezarego  Ciupaka.

Msza św. zgromadziła bardzo wielu wiernych i miała  niezwykle podniosły przebieg. Wśród licznie przybyłych,  udział w uroczystości wzięli  również członkowie Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości: Starszy Cechu-Kazimierz Rachowiecki, Barbara Buczek i Wiesław Bełz oraz uczniowie klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł: Zofia Mazgaj, Natalia Siuty, Maciej Orawiec wraz z dyrektor szkoły Alicją Kossowską, Delegacja szkoły i Cechu na ręce wielce szanownego  Jubilata ks. Cezarego Ciupiaka,  złożyła list gratulacyjny i okolicznościową statuetkę wraz z wiązanką kwiatów.