Organizacja nauki

Uczniowie uczą się w klasach wielozawodowych.

Klasa VII – 4 dni nauki w szkole, 1 dni praktycznej nauki zawodu,

Kasa VIII – 4 dni nauki w szkole, 1 dzień praktycznej nauki  zawodowej

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE:

  • Uczniowie każdej klasy odbywają kształcenie zawodowe w zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach OHP.
  • informacje o zakładach rzemieślniczych, w których możliwe jest odbywanie praktycznej nauki zawodu udzielane są w: Ochotniczym Hufcu Pracy, ul. Wolności 109, Bielawa