• NOWE „DZIECKO” BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA

   

   

  NOWE „DZIECKO” BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA

  Wśród bielawskiej społeczności rzemieślniczej narodził się pomysł powołania do funkcjonowania przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości i Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Bielawie.

  harmonux

  czytaj więcej
 •  

  1 marca 2017 roku przedstawiciele szkoły i Cechu Rzemiosł Różnych wzięli udział w miejskich uroczystościach  upamiętniających żołnierzy wyklętych. Przedstawiciele szkoły i Cechu wraz z pocztem sztandarowym  wysłuchali  wystąpienia okolicznościowego, które wygłosił Piotr Łyżwa  -burmistrz miasta Bielawa, apelu  z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  oraz zapalili znicz, który  złożyli  pod Pomnikiem na Placu Kombatantów.

  czytaj więcej
 • W walentynkowym nastroju

  14 lutego to dzień, w którym  listonosze na całym świecie doręczają kartki milionom ludzi, są to Walentynki. To bardzo sympatyczny sposób przypomnienia się przyjaciołom i świetna okazja do dyskretnego okazania komuś sympatii. Powszechnie dzień ten nazwano DNIEM ZAKOCHANYCH. Tradycję Dnia świętego WALENTEGO przekazywano z pokolenia na pokolenie. Nadal nieodłączną częścią tego dnia jest przekazywanie anonimowych wyznań miłosnych lub też wręczenie czerwonej róży osobie, którą się kocha.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Wrócili z pucharem

  Uczniowie klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, ,a zarazem podopieczni Hufca Pracy w Dzierżoniowie, jako laureaci I miejsca w wojewódzkim konkursie ”Chronię Prawa Innego Człowieka”, wzięli udział w podsumowaniu konkursu, które miało miejsce 6 lutego we Wrocławiu.

  harmonux

  czytaj więcej
 • CECHOWY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH

  4 lutego w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbył się obowiązkowy sprawdzian fryzjerski. W tym roku, w sprawdzianie udział oprócz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i Zespołu Szkół Nr 2 z Dzierżoniowa, udział wzięli również uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdnicy.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Apel podsumowujący I semestr 2016/2017

  30 stycznia i 2 lutego 2017 roku odbyły się apele podsumowujące I semestr roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor szkoły Alicja Kossowska przedstawiła ogólne wyniki w nauce i frekwencji oraz wyróżniła następujących uczniów:

  za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję listem gratulacyjnym uhonorowana została Izabela Trykoszko ze średnią ocen 5,2 oraz Maciej Orawiec 5,2, Jacek Taraszkiewicz 4,8, Zofia Mazgaj 4,8.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Styczniowe zajęcia z doradcą zawodowym

   

  Dla uczniów poszczególnych klas w miesiącu styczniu odbyły się zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym panią Joanną Kosowską z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie. Trzecioklasiści poznali prawa jakimi rządzi się rynek pracy, drugoklasiści wymagania pracodawców na współczesnym rynku pracy, natomiast pierwszoklasiści dowiedzieli się jak ważna i ceniona przez pracodawców jest umiejętność pracy w zespole. Doradca zawodowy  na każdych zajęciach prowadził otwartą dyskusję z młodzieżą i odnosił się do konkretnych przykładów  i doświadczeń młodzieży.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

   wciąż gra
  Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie od poniedziałku kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Zbiórkę przeprowadzili wśród swoich kolegów i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i Cechu. Na podsumowanie zbiorki w środę, odbyła się licytacja różnorodnych gadżetów „wielkoorkiestrowych”. Wśród wylicytowanych przedmiotów był kubek, długopisy, kalendarz, baloniki, itp.

  harmonux

  czytaj więcej
 • I miejsce dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości!!!

  I miejsce dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości!!!

  Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pn. „Chronię Prawa Innego Człowieka” towarzyszącego konkursowi wiedzy o policji „Razem Bezpieczniej”.

  Jury w składzie: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, specjalista Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu oraz Psycholog z Zespołu Psychologów KWP we Wrocławiu przyznali I miejsce pracy konkursowej w formie filmiku uczniom klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.

  harmonux

  czytaj więcej
 • SNAP czyli Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy

  9 stycznia w szkole gościł Piotr Stępniak konsultant ds.. profilaktyki uzależnień reprezentujący fundację  SNAP czyli Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.  Jest to nawrócony gangster, który obecnie poświęca swój czas ,by przestrzegać innych, opowiadając im o swoich błędach i występkach oraz przemianie jaka dokonała się pod wpływem wiary. Człowiek ten  poświęca swoje życie, by ratować innych.

  harmonux

  czytaj więcej