• Wizyta uczniów w Zespole Ośrodków Wsparcia

   „Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała.

  Wiwat, Maj, piękny Maj, Dla Polaków błogi raj.”

  Słowa tej powszechnie znanej pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko” w pełni oddają znaczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  święta dla całego naszego narodu. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem  w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości.To właśnie takie postawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas.

  harmonux

  czytaj więcej
 • 8 Maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa  

  Wewnątrzszkolne uroczystości  upamiętniające zakończenie II wojny światowej odbyły się przed dniem 8 maja. Ich głównym celem było dążenie do wyrabiania potrzeby zachowania w pamięci całych pokoleń ludzi walczących dla dobra kraju ojczystego, a więc naszego wspólnego dobra oraz  uświadomienie współczesnej młodzieży, wagi wydarzeń z nieodległej przeszłości naszej Ojczyzny  i ich znaczenia dla przyszłych pokoleń.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja, to jest rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

  Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczennice naszej szkoły  Kamila Bujanowska oraz Eliza Piotryk przygotowały część artystyczną pod kierunkiem pani Izabeli Wójcik.
  Podczas apelu uczennice przypomniały najważniejsze daty w majowym kalendarzu Polski. Opowiedziały o pierwszym maja, czyli Międzynarodowym Dniu Solidarności Ludzi Pracy oraz o rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, drugim maja, w którym obchodzone jest Święto Flagi Państwowej, trzecim maja, czyli Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz o 8 maja, który jest datą zakończenia II wojny światowej.

  Poprzez przypomnienie niewielkiego, ale jakże ważnego fragmentu historii naszego kraju oraz  wysłuchaniu pieśni o tematyce patriotycznej uświadomiono wszystkim obecnym, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia, ponieważ naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.

  czytaj więcej
 • X edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Mieście i Rzemiośle za nami

  25 kwietnia odbyła się X edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Mieście i Rzemiośle z hasłem przewodnim „Świadomie ku przyszłości”.

  Organizatorem konkursu był  Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie i w jego siedzibie odbyła się kolejna, dziesiąta już edycja konkursu.

  Honorowy Patronat objął Burmistrz Miasta Bielawa oraz przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy i Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, którzy ufundowali puchary dla najlepszych uczestników.

  harmonux

  czytaj więcej
 • „Rzemieślnicy na start”- pierwsza tura praktyk zawodowych za nami

  W ramach realizowanego przez Cech projektu „Rzemieślnicy na start” zakończono pierwszą turę praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie u innych pracodawców. W ciągu czterech tygodni w okresie od marca do kwietnia dziewiątka naszych uczniów odbywała praktyki u różnych wałbrzyskich i lokalnych przedsiębiorców. Damian Paluszek – murarz-tynkarz i Nikolas Stychno – elektryk trafili do firmy instalatorskiej 1INLAND Agnieszki Lech w Boguszowie-Gorce, Agnieszka Setla i Maria Ziemak – uczennice w zawodzie kucharz praktykę odbywały w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym BIESIADA Sp.zo.o. w Wałbrzychu, mechanicy pojazdów samochodowych – Michał Mika i Daniel Twardzik trafili do wałbrzyskiego salonu Citroena VEGA CAR Marka Chojwy, elektromechanik Łukasz Abramowicz oraz mechanik pojazdów samochodowych Łukasz Hendzel – do wałbrzyskiego salonu Renault PROMOTOR Sp. zo.o., a ślusarz Wojciech Radziewicz praktykę odbywał w bielawskiej firmie BSK-TECH Precyzyjna obróbka metali. harmonux

  czytaj więcej
 • Zajęcia z doradcą zawodowym o asertywności

  20 kwietnia 2018r. odbyły się zajęcia na temat asertywności  w klasie I. Zajęcia prowadziła pani Edyta Stachowicz. Na wstępie młodzież obejrzała film instruktażowy, z którego dowiedziała się, jak nie dawać się wykorzystywać innym ludziom, jak dbać o siebie i własne zdanie, jak dbać o poczucie własnej wartości, jak reagować na czyjeś ataki i wybuchy agresji. Młodzież poznała także różnice   i techniki zachowań uległych, asertywnych i agresywnych.  W dalszej części zajęć  uczniowie wzięli udział w zabawach grupowych rozwijających współpracę, kreatywność i logiczne myślenie. Celem zajęć było kształtowanie u młodzieży umiejętności komunikacyjnych, które pomogą jej poradzić sobie w przyszłości w relacjach z innymi ludźmi na rynku pracy.

  czytaj więcej
 • Bebson Gold Team – Sport sposobem na życie

  W dniu 16.04.2018 roku w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbyły  się zajęcia na które zaproszono głównego założyciela i trenera Klubu  Bebson Gold Team w Bielawie Sławomira Grabowskiego. Uczestnicy dowiedzieli się czym zajmuje się klub, a także jaka była geneza jego powstania.

  Podczas zajęć uczniowie oglądali prezentację na temat działalności klubu oraz licznych sukcesów  sportowych zawodników i zawodniczek Bebson Gold Team Bielawa w Polsce i na arenie międzynarodowej. Młodzież zobaczyła jak dzięki ambicji, pokorze i ciężkiej pracy można w życiu osiągnąć sukces. Uczniowie dowiedzieli się, że nawet jak jest ciężko w życiu trzeba cały czas iść do przodu i spełniać swoje marzenia. Bebson Gold Team pokazuje to na każdym kroku, ponieważ klub to ludzie, którzy tworzą piękną i wspaniałą przygodę. Życie bez pasji jest jak okręt dryfujący donikąd. Celem spotkania było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu.

  czytaj więcej
 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że zebrania informacyjne z wychowawcami klas odbędą się 26.04.2018 r. z następującym porządkiem:

  godz. 17:00 sala nr 3- zebranie ogólne

  godz. 17:15 zebrania w klasach z wychowawcami i wychowawcami Hufca Pracy- sala nr 3 klasa 1, sala nr 7 klasa 2, sala nr 1 klasa 3 i sala nr 8 klasa 7

  Obecność rodzica/prawnego opiekuna obowiązkowa.

  czytaj więcej
 • Światowy Dzień Zdrowia

   

  Z okazjii Światowego Dnia Zdrowia, który corocznie obchodzony jest 7 kwietnia  w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, odbyła się 09 kwietnia 2018 roku  lekcja na temat dopalaczy oraz ich wpływu na  wyniki osiągane w sporcie. Na lekcji wychowawczej omówiono, w jaki sposób państwo dba o zdrowie swojego społeczeństwa. Przedstawiono młodzieży czym jest „Narodowy Program Zdrowia” i jakie są jego cele strategiczne. Narodowy Program Zdrowia to dokument, który łączy w sobie działania z zakresu różnych programów profilaktycznych, które realizuje między innymi Hufiec Pracy w Dzierżoniowie. Zadaniem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 jest wydłużenie życia w zdrowiu, jego poprawa i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w dostępie do służby zdrowia. harmonux

  czytaj więcej
 • Doradca zawodowy uczy kreatywnego myślenia

  „Bogaty jest człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”

                                                            Georges Duhamel

  „Wyspa dla siedmiu ludzi” – to zajęcia przeprowadzone wśród uczniów drugiej klasy przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie Panią Joannę Kosowską, które odbyły się 09 kwietnia 2018. Zadanie polegało na tym, że z 10 osób ocalałych z kataklizmu należało wybrać 7, które na nowej ziemi odtworzą życie i ludzkość. Kontrowersyjne postacie były wybierane burzliwie, grupy toczyły zaciętą walkę eliminując   z lotu życia wg nich osoby najmniej przydatne do odtworzenia gatunku. Przede wszystkim musiały przekonać pozostałych współuczestników grupy, dlaczego nie widzą ich w nowym składzie. Dyplomacja wypowiedzi też jest sztuką i właśnie ją opanowywali. harmonux

  czytaj więcej