• „Moje obrazy”

  W październiku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch interesujących wydarzeniach kulturalnych, które odbyły się w siedzibie szkoły. Były to wystawy malarstwa  lokalnych twórców, którzy zaprezentowali wykonane przez siebie prace . Pierwsza z nich zatytułowana  była  ”Inspiracja kolorem”, tam obrazy swoje zaprezentowała pani Helena Stępień , druga nosiła tytuł „Moje obrazy” – autorstwa Henryka Beśki.

  harmonux

  czytaj więcej
 • ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W HP DZIERŻONIÓW

  23 października br. uczestnicy Hufca Pracy w Dzierżoniowie, będący uczniami ZSZ CRR i MP W Bielawie, spotkali się z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie – Panią Edytą Stachowicz. Na początku zajęć doradca przypomniał młodzieży zakres działań jakie podejmuje Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielawie. Tematem zajęć była natomiast integracja połączona z poznawaniem siebie, swoich zainteresowań i talentów. Młodzież podczas zajęć wypełniła test, który w zabawny sposób ukazał ich nastawienie do świata, wyzwań i zadań jakie stawia przed nimi życie.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

  Reprezentanci Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie wzięli udział w  Konkursie Wiedzy o Polsce i Czechach, który odbył  się w poniedziałek 23 października 2017 roku w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. W konkursie uczestniczyli uczniowie I klasy: Maciej Samek, Marek Korzeniowski, Przemysław Pilarczyk, Mateusz Orawiec. Walka o zwycięstwo była ostra, bo do konkursu zgłosiło się 26 drużyn z Polski i Czech, reprezentantów szkół różnych szczebli edukacyjnych i różnych poziomów kształcenia. Byliśmy  jedyną reprezentacją Szkoły Branżowej I Stopnia i jedyną reprezentacją Bielawy, tym większa nasza satysfakcja z udziału w tak prestiżowym wydarzeniu.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Święto Szkoły w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

  Zgodnie z utrwaloną już tradycją Dzień Edukacji Narodowej w szkole był okazją do uroczystego świętowania i przyjęcia do społeczności szkolnej uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia i klasy VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Uroczystość ta odbyła się 13 października w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej.

  W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Mieliśmy przyjemność gościć  Zbigniewa Dragana- przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy, Iwonę Wróbel Walczak- Prokurent spółki BARL, Kazimierza Rachowieckiego  Starszego Cechu wraz z członkami Zarządu – Barbarą Buczek i Wiesławem Bełzem, Jadwigę Hajduk Stalicę – komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie z wychowawcą Hufca, Zofię Studnicką komendant hufca 1-33 w Bielawie, Katarzynę Wierzbicką dyrektor Biura Cechu, Katarzynę Walczyk dyrektor szkoły, Ewę Glurę, Mirosława Przychodniaka – Przyjaciół  Szkoły.

  harmonux

  czytaj więcej