• Dzień Chłopaka

  30 września uczennice klasy pierwszej przywitały swoich klasowych kolegów prezentacją piosenki „Takich już nie ma….” oraz prezencikami z okazji Dnia Chłopaka. Klasowi mężczyźni byli bardzo zaskoczeni niespodzianką i troszeczkę skrępowani ale zadowoleni. Podziękowali koleżankom za miły gest i pamięć. Dziewczęta na lekcji wychowawczej przygotowały także gazetkę nt. Dnia Chłopaka, na której można było znaleźć min. informacje dotyczące historii tego święta, daty obchodów w innych krajach oraz życzenia dla wszystkich PANÓW w szkole. Dziewczęta czekają na rewanż, a chłopcy na pewno staną 8 marca na wysokości zadania:)

   

  Małgorzata Bieżanowska

  czytaj więcej
 • Sprzątanie Świata

  16 września młodzież pierwszego rocznika wzięła udział w Akcji Sprzątanie Świata Polska 2016. Była to świetna lekcja poszanowania środowiska. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.  Głównym jej przesłaniem było promowanie szanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów-szacunek do przedmiotu. Młodzież przed przystąpieniem do porządkowania wyznaczonego terenu wraz z wychowawcą przypomniała sobie zasady segregacji śmieci oraz zastanowiła się nad tym, jaki my ludzie mamy wpływ na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Uczniowie otrzymali rękawice oraz worki i podczas spaceru porządkowali teren wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na skraju lasu. Zapełnione worki zdeponowane zostały w wyznaczonym miejscu.

   

  Małgorzata Bieżanowska

   

  czytaj więcej
 • Wycieczka

  Tym razem 12 września odbyła się wycieczka trzeciego rocznika. Wspólna wędrówka, podziwianie widoków z Platformy,  rozmowy nt. praktyk, egzaminów zawodowych,  planów na przyszłość po ukończeniu szkoły, ognisko przygotowanie którego było nie lada wyzwaniem, gdyż w  miejscu paleniska w miesiącu wrześniu odbywają się cyklicznie wycieczki i znalezienie drewna było utrudnione.  Wszyscy zgodnie uznali wypad za szczególnie udany i w wyśmienitych nastrojach powrócili do domów.

  czytaj więcej
 • „Pierwsze koty za płoty”

  „Pierwsze koty za płoty”, czyli wycieczka integracyjna pierwszego rocznika. Wspólna wędrówka, przygotowanie ogniska, zabawy integracyjne i sportowe, tak 2 września minęło piątkowe przedpołudnie naszej młodzieży.

  Wycieczka integracyjna dała uczniom większe poczucie bezpieczeństwa, akceptacji  oraz wiedzy o tym, że łatwiej jest razem pokonywać trudności, co jest bardzo ważne

  w  funkcjonowaniu w wielu sytuacjach szkolnych, głównie dotyczących nowych i nieznanych warunków.

   

  czytaj więcej
 • Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

  01 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów przywitała dyrektor szkoły Pani Katarzyna Walczyk. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego gościliśmy Radnego Miasta Bielawa Pana Władysława Kroczaka, Starszego Cechu Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego Cechu Pana Marka Strzeleckiego, dyrektor biura Cechu Panią Katarzynę Wierzbicką, członka zarządu Cechu panią Barbarę Buczek, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie panią Małgorzatę Bieżanowską, wieloletniego przyjaciela szkoły Pana Mirosława Przychodniaka oraz grono pedagogiczne. Pani dyrektor serdecznie przywitała uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w ZSZ CRRiMP w Bielawie, życzyła im i także pozostałym uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz jak najwyższych wyników w nauce.

   

   

  czytaj więcej
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2015/16

  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W BIELAWSKIEJ SZKOLE RZEMIEŚLNICZEJ 

  24 czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny. Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również – Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Konkurs Fryzjerski dla Juniorów Organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – 05.06.2016 r.

   

  W ostatni dzień Dni Bielawy na Ośrodku Wczasowo Wypoczynkowym Sudety odbył się zorganizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Konkurs Fryzjerski dla Juniorów. Patronat nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta Bielawy Piotr Łyżwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch oraz Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki.

  harmonux

  czytaj więcej