• Zakończenie Roku Szkolnego 2015/16

  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W BIELAWSKIEJ SZKOLE RZEMIEŚLNICZEJ 

  24 czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny. Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również – Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Konkurs Fryzjerski dla Juniorów Organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – 05.06.2016 r.

   

  W ostatni dzień Dni Bielawy na Ośrodku Wczasowo Wypoczynkowym Sudety odbył się zorganizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Konkurs Fryzjerski dla Juniorów. Patronat nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta Bielawy Piotr Łyżwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch oraz Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Spartakiada Sportów Obronnych

  2 czerwca 2016 r. na obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych   we Wrocławiu, odbyła się III Wojewódzka Spartakiada Sportów Obronnych Młodzieży OHP. Wzięli w niej udział uczniowie w składzie:   Adrian Marcinów, Krystian Wójcik, Jacek Taraszkiewicz oraz Oskar Sawicki.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Projekt „Młodzi w Europie!”

  Projekt „Młodzi w Europie!”
  Dofinansowane praktyki zawodowe w Niemczech
  dla uczniów specjalizacji fryzjer w terminie 07.05.2016 do 21.05.2016. Na stażu uczennice klasy II Izabela Trykoszko i Oliwia Jóźwiak.

  czytaj więcej
 • Projekt „Młodzi w Europie!”

  Projekt „Młodzi w Europie!”
  Dofinansowane praktyki zawodowe w Niemczech
  dla uczniów specjalizacji murarz – tynkarz w terminie 30.04.2016 do 14.05.2016. Na stażu uczeń klasy III Arkadiusz Paluszek.

   

  czytaj więcej