• „Pierwsze koty za płoty”

  „Pierwsze koty za płoty”, czyli wycieczka integracyjna pierwszego rocznika. Wspólna wędrówka, przygotowanie ogniska, zabawy integracyjne i sportowe, tak 2 września minęło piątkowe przedpołudnie naszej młodzieży.

  Wycieczka integracyjna dała uczniom większe poczucie bezpieczeństwa, akceptacji  oraz wiedzy o tym, że łatwiej jest razem pokonywać trudności, co jest bardzo ważne

  w  funkcjonowaniu w wielu sytuacjach szkolnych, głównie dotyczących nowych i nieznanych warunków.

   

  czytaj więcej
 • Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

  01 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów przywitała dyrektor szkoły Pani Katarzyna Walczyk. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego gościliśmy Radnego Miasta Bielawa Pana Władysława Kroczaka, Starszego Cechu Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego Cechu Pana Marka Strzeleckiego, dyrektor biura Cechu Panią Katarzynę Wierzbicką, członka zarządu Cechu panią Barbarę Buczek, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie panią Małgorzatę Bieżanowską, wieloletniego przyjaciela szkoły Pana Mirosława Przychodniaka oraz grono pedagogiczne. Pani dyrektor serdecznie przywitała uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w ZSZ CRRiMP w Bielawie, życzyła im i także pozostałym uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz jak najwyższych wyników w nauce.

   

   

  czytaj więcej
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2015/16

  UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W BIELAWSKIEJ SZKOLE RZEMIEŚLNICZEJ 

  24 czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny. Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również – Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Konkurs Fryzjerski dla Juniorów Organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – 05.06.2016 r.

   

  W ostatni dzień Dni Bielawy na Ośrodku Wczasowo Wypoczynkowym Sudety odbył się zorganizowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Konkurs Fryzjerski dla Juniorów. Patronat nad Konkursem objęli: Burmistrz Miasta Bielawy Piotr Łyżwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Zbigniew Dragan, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch oraz Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Spartakiada Sportów Obronnych

  2 czerwca 2016 r. na obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych   we Wrocławiu, odbyła się III Wojewódzka Spartakiada Sportów Obronnych Młodzieży OHP. Wzięli w niej udział uczniowie w składzie:   Adrian Marcinów, Krystian Wójcik, Jacek Taraszkiewicz oraz Oskar Sawicki.

  harmonux

  czytaj więcej
 • Projekt „Młodzi w Europie!”

  Projekt „Młodzi w Europie!”
  Dofinansowane praktyki zawodowe w Niemczech
  dla uczniów specjalizacji fryzjer w terminie 07.05.2016 do 21.05.2016. Na stażu uczennice klasy II Izabela Trykoszko i Oliwia Jóźwiak.

  czytaj więcej