Category Archives: Uncategorized

Życzenia

Published by:

WAŻNE !!!

Published by:

OFERTA PRACY

Published by:

INFORMACJA

Dotyczy kursów turnusu VI (15.02.2021-12.03.2021).

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznego

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 15.02.2021 do 26.02.2021 (I i II tydzień kursu)
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

Continue reading

Published by:

Życzenia świąteczne

Published by:

WAŻNE

Uncategorized

Informujemy, że uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają od dnia 30 listopada br. praktyki u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

 

Published by:

INFORMACJA

Published by: