Archiuwm z dnia: Luty 10, 2021

INFORMACJA

Dotyczy kursów turnusu VI (15.02.2021-12.03.2021).

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikającym z zagrożenia epidemiologicznego

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
od 15.02.2021 do 26.02.2021 (I i II tydzień kursu)
PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ”)

harmonux

czytaj więcej